17ο Τακτικό Εθνικό Επιστημονικό Συνέδριο: “Έρευνα, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα και Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη”


Πρόγραμμα Συνεδρίου

TOP