Ενημερωτικές ημερίδες από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Δείτε την σχετική ΑΦΙΣΑ

TOP