Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τις περιοχές της Xώρας που η προθεσμία λήγει εντός Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο  Κτηματολόγιο για τις περιοχές της  Xώρας  που η προθεσμία λήγει εντός Ιουλίου.  Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685/27-6-2019 (ΦΕΚ  2708Β/02-07-2019) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

TOP