Τροποποίηση της πρόσκλησης στην 8η συνεδρίαση για το έτος 2019 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης

Έγγραφο Σ.Α. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

TOP