Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την δημοπράτηση του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Εκτός Οικισμών Τ.Κ. Αμπελίων, Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγίου Βλασίου, της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου»

Ανακοίνωση

TOP