Νέες Ημερομηνίες Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων του β΄κύκλου του “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ” ανά Περιφέρεια

Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554/22-07-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3081Β/31-07-2019)

TOP