Ερωτηματολόγιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στα πλαίσια βελτίωσης της καθημερινότητας του επαγγέλματος του μηχανικού και της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε κατά την άσκησή του παρακαλoύμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και αποστείλτε το στο email του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας: tee_ait@tee.gr.

1.Περιγραφή Προβλήματος:

2. Αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή Φορέας:

3. Ισχύον Νομικό Πλαίσιο:

4. Πρόταση Επίλυσης:

Βρείτε εδώ το Ερωτηματολόγιο

*Στο πρώτο ερώτημα περιγράψτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε

*Στο δεύτερο ερώτημα αναφέρετε την υπηρεσία στην οποία αντιμετωπίζετε το πρόβλημα

*Στο τρίτο ερώτημα αναφέρεται του ισχύοντες νόμους, εγκύκλιους ή αποφάσεις που αφορούν το πρόβλημα.

*Στο τέταρτο ερώτημα περιγράψτε ποιά κατά την γνώμη σας θα ήταν η λύση του προβλήματος

TOP