Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ

TOP