Υποβολή προσφορών για εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως στο Κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ στο Αγρίνιο

Ο ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής Αγρινίου προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως, στο κτίριο στο οποίο εδρεύει Καψάλη 14 Αγρίνιο και ειδικότερα:

  1. Αποτύπωση των παροχών, γενικών πινάκων, υποπινάκων και κυκλωμάτων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
  2. Υποβολή σχεδίων (μονογραμμικών και σε κατόψεις).

Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν, να υποβάλλουν την προσφορά τους για τις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Καψάλη 14 Αγρίνιο.

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι 30/09/2019. Για διευκρινήσεις τηλέφωνο επικοινωνίας  2641024324 (εσωτ. 206) .

TOP