Βίντεο από την εσπερίδα με θέμα: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ»

Βίντεο 1

Βίντεο 2

Βίντεο 3

TOP