Εκλογές ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019 – Οδηγίες Ψηφοφορίας

Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιούνται οι ΕΚΛΟΓΕΣ του ΤΕΕ, από τις 8:00 το πρωί έως τις 7:00 το βράδυ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα:

  • Τα δύο εκλογικά τμήματα στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ (Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ος όροφος, Π. Σούλου 11 Αγρίνιο) όπως παρακάτω:

1ο Εκλογικό Τμήμα : ΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΒΑΚΗ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες

2ο Εκλογικό Τμήμα: Από ΜΑΡΓΑΖΑΣ μέχρι ΩΤΤΑ

  • Το άλλο εκλογικό τμήμα στο Διοικητήριο στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30 , ισόγειο αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου, Μεσολόγγι)

Όλα τα μέλη που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν σε ένα από τα ως άνω εκλογικά τμήματα.

Τα Μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν για την εκλογή αιρετών Μελών :

α)Της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

β)Των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων

γ) Του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου

δ) Της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος 

ε) Του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος

Κάθε Μέλος του ΤΕΕ ψηφίζει αυτοπροσώπως και η ταυτότητά του διαπιστώνεται από την αστυνομική του ταυτότητα ή από το δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή από το διαβατήριο ή από την άδεια οδήγησης.

Στις Εκλογές ΤΕΕ ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ, ανεξαρτήτως αν είναι οικονομικά ενήμερα ή οφείλουν συνδρομές

Τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ (συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ) δεν ψηφίζουν στις εκλογές του ΤΕΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Τα ψηφοδέλτια είναι ξεχωριστά για καθένα από τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ και ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει, με σταυρούς προτίμησης (+ ή ν ή Χ) που σημειώνονται με μπλε ή μαύρο στυλό, εντός του τετραγώνου που βρίσκεται αριστερά του ονόματος και πριν τον αύξοντα αριθμό του ονόματος κάθε υποψηφίου.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης, αλλά αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης στο ψηφοδέλτιό τους δεν προκαλείται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Σταυροί προτίμησης πέρα από τα προβλεπόμενα όρια δεν λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους, δεν κάνουν όμως άκυρο το ψηφοδέλτιο.

Οι σταυροί προτίμησης (+ ή ν ή Χ) που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος είναι αναλυτικά :

  • Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ οι σταυροί προτίμησης (+ ή ν ή Χ) για κάθε Περιφέρεια, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :
1. Νομός Αττικής μέχρι 24
2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας » 12
3. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας » 4
4. Τμήμα Θράκης » 2
5. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας » 2
6. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας » 2
7. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας » 3
8. Τμήμα Νομού Μαγνησίας » 2
9. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας » 2
10. Τμήμα Ηπείρου » 2
11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου » 1
12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης » 2
13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης » 2
14. Τμήμα Πελοποννήσου » 3
15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας » 1
16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας » 1
17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου » 2
18. Τμήμα Νομού Ευβοίας » 1
19. Νομός Κυκλάδων » 1

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ τα μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν από το συνδυασμό της προτιμήσεώς τους έναν (1) υποψήφιο που αντιστοιχεί στο Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας.

Ακόμη μπορούν να βάλουν και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης (+ ή ν ή Χ) σε υποψηφίους άλλων Περιφερειών του ιδίου συνδυασμού.

  • Μέχρι δύο (2) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  • Μέχρι τρείς (3) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.
  • Για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας μέχρι δεκατρείς (13) σταυρούς (+ ή ν ή Χ)
  • Μέχρι τρείς (3) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας.

ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΨΗΦΙΖΕΙ :

α) Για την ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του Τ.Ε.Ε., αλλά βάζει σταυρούς σε υποψηφίους του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Εφ’ όσον επιθυμεί να ψηφίσει υποψηφίους της Περιφέρειας στην οποία διαμένει μόνιμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 3 σταυρούς (+ ή ν ή Χ) που έχει δικαίωμα να βάλει σε υποψήφιους άλλης Περιφέρειας και να ψηφίσει τους υποψηφίους της Περιφέρειάς του.

β) Για το ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

γ) Για την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του.

δ) ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ για την τοπική Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος και το αντίστοιχο Πειθαρχικό Συμβούλιο

TOP