Συμμετοχή του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην 2η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών (2ndStakeholders’ Meeting) σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο iBRoad

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στην 2η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών  (2ndStakeholders’ Meeting) σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο iBRoad, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Hotel στην Αθήνα, στο πλαίσιο της εξωστρεφούς του δράσης, με στόχο τη συνδιαμόρφωση, με άλλους επιστημονικούς φορείς, καινοτόμων ιδεών και δημιουργίας κατάλληλου πεδίου εφαρμογής τους από τον τεχνικό κόσμο.

Γενικό στόχο του έργου iBRoad αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ανάδειξη οδικών χαρτών ανακαίνισης διακριτών κτιρίων (iBRoad-Plan) και μητρώων κτιρίων (iBRoad-Log) ως βασικά μέσα για τη διευκόλυνση και προώθηση της ριζικής ανακαίνισης στον τομέα των κατοικιών.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας αφού ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα εφαρμογής των εργαλείων του έργου στις πιλοτικές χώρες (Πορτογαλία, Πολωνία, Βουλγαρία και Γερμανία), καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής των εργαλείων iBRoad-Plan και iBRoad-Log σε όλες τις χώρες της ΕΕ, υπογράμμισαν την αναγκαιότητα εγκόλπωσης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εργαλείων όπως τα  Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, καθώς θα παρέχουν στο Μηχανικό και στους ιδιοκτήτες τους όλη την απαιτούμενη πληροφορία για τη ριζική ανακαίνισή τους μέσα από την πλήρωση αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων.

Παράλληλα, κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη θεσμική ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στην επαγγελματική καθημερινότητα των μηχανικών, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της «πράσινης» οικοδομής, υπό την προϋπόθεση οι οδικοί χάρτες ανακαίνισης των κτηρίων να αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης, εθνικής στρατηγικής για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.

Στη 2η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών  σχετικά με το έργο iBRoad, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ και η Ομάδα «Σύμπραξις» συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Δρ. Μαργαρίτα Πετρολιάγκη – Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η κα. Λένα Λαμπροπούλου – Προϊσταμένη Τμήματος Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας – ΚΑΠΕ, η Δρ Χρυσούλα Βαΐτση– Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών –ΠΣΥΠΕΝΕΠ, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο των ακινήτων.

ToΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Ψυλλιάς και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου.

Στο έργο του IBroad συμμετέχουν: Sympraxis Team (Eλλάδα), BPIE (Βέλγιο), ifeu – Institute for Energy and Environmental Research (Γερμανία), TU Wien – Technical University of Vienna (Αυστρία),  INZEB – Institute of Zero Energy Buildings (Ελλάδα), BPAC – Blue Planet Academy & Consulting (Βέλγιο), Eneffect Center for Energy Efficiency (Βουλγαρία), ADENE Energy Agency (Πορτογαλία), VEA – Flemish Energy Agency (Βέλγιο), KAPE – Polish National Energy Conservation Agency (Πολωνία) και INCD URBAN-INCERC – National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development (Ρουμανία).

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

TOP