Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Λάμπρα μέχρι αντλιοστάσιο Δ.Κ. Αστακού (Τμήμα από Χ.Θ.: 0+000 πηγές Λάμπρα έως Χ.Θ.: 3+880 αύλακας αρδευτικού)» στον Δήμο Ξηρομέρου

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

TOP