Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης : «Γεωτεχνική Μελέτη Κατολίσθησης στη θέση ΖΕΛΙΧΟΒΙΤΣΑ στην οδό Αγ. Παρασκευή – Σιτόμενα Π.Ε. Αιτνίας»

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης

TOP