Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4643/2019 θα πρέπει να οριστούν από το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας νέα μέλη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Καλούμε τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς που επιθυμούν να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο  Σ.Α. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και έχουν  δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία ή να πληρούν δύο από  τις κάτωθι προϋποθέσεις (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4495/2017):

α. οκταετή αρχιτεκτονική εμπειρία

β. Διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

γ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

δ. κατοχή μελετητικού πτυχίου Β΄ και Γ΄ τάξης της παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005.

να δηλώσουν την πρόθεσή τους με αίτησή τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, Αγρίνιο 2ος όροφος ή στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: tee_ait@tee.gr έως 30 Δεκεμβρίου 2019.

TOP