Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4643/2019 θα πρέπει να οριστούν από το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας νέα μέλη στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Α΄ και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Καλούμε τους συναδέλφους Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους Τοπογράφους ή Χωροτάκτες – Πολεοδόμους Μηχανικούς με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας που επιθυμούν να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄ και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας να δηλώσουν την πρόθεσή τους με αίτησή τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, Αγρίνιο 2ος όροφος ή στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: tee_ait@tee.gr έως 30 Δεκεμβρίου 2019.

TOP