ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δείτε σχετικά:

Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 108236/4-12-2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας

Η υπ΄αριθμ. πρωτ.: 146661/13-07-2018 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

TOP