ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Δείτε παρακάτω την σχετική πρόσκληση:

Πρόσκληση

TOP