Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α΄και Β΄ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Λόγω μη σύστασης του Μητρώου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. από το ΥΠΕΝ και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 60 του Ν. 4643/2019 το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να προχωρήσει στον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.  (Α) και (Β) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Καλούνται οι συνάδελφοι ειδικότητας Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Αγρονόμου Τοπογράφου, ή Χωροτάκτη – Πολεοδόμου Μηχανικού με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας που επιθυμούν να οριστούν εκπρόσωποι στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) (Α) και (Β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, Αγρίνιο 2ος όροφος ή στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: tee_ait@tee.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων είναι η Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

TOP