Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας εργασίας

Η Δ.Ε. , στην 5η/19-02-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την σύσταση  ομάδας εργασίας με αντικείμενο την «Αποτίμηση της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας , προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο, διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι ειδικότητας Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως  την Τετάρτη 4/3/2020.

TOP