Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης : «Ανασύνταξη – Ενοποιήσεις Μελετών και Επικαιροποιήσεις Τευχών Εγκεκριμένων Έργων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι» (Προσκλήσεις Ι, ΙΙ και VII)

Δείτε την σχετική ανακοίνωση:

Ανακοίνωση

 

TOP