Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ – Τρία μέτρα του ΥΠΕΝ για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου ενέργειας

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου :

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ

Δείτε σχετικά στο άρθρο 55 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.”

TOP