Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Drone PRO ΙΙ. Χειρισμός UAVs, επεξεργασία & φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs”

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό Χώρου, του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , υπό την εποπτεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με πιστοποιημένο εκ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ιδιωτικού φορέα, προκηρύσσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με την επωνυμία:

“Drone PRO ΙΙ. Χειρισμός UAVs, επεξεργασία & φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs”.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκμάθηση χειρισμού και την πρακτική χρήση των Drones. Ειδικότεροι στόχοι του είναι η παροχή γνώσεων Τηλεπισκόπησης και εναέριας φωτογράφισης, με τη χρήση Drones, καθώς και η επεξεργασία και ανάλυση των καταγεγραμμένων εικόνων και δεδομένων, με εξειδικευμένα λογισμικά, με τελικό σκοπό την πιστοποίηση των εκπαιδευομένων όσο και την πλήρη προετοιμασία τους για την απόκτηση άδειας  χειριστή, μετά από εξετάσεις που πραγματοποιεί αποκλειστικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο θεωρητικές ενότητες και μια πρακτική συνολικού εκπαιδευτικού χρόνου 127 ωρών εκ των οποίων μόνο οι πρακτικές ώρες απαιτούν τη φυσική παρουσία του Εκπαιδευμένου στην πόλη του Βόλου ή της Λάρισας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στους παρακάτω σχετικούς συνδέσμους:

Drone Pro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs

Για διευκρινήσεις επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό Χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης  Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τηλ. Επικοινωνίας: 24210 – 744471

TOP