Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη-Ανάθεση της ανάπτυξης , τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ//31224/333/27-03-2020 απόφαση: “Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη, – Ανάθεση της ανάπτυξης , τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη”

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

TOP