Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης : «Αποτυπώσεις και σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για εφαρμογή σχεδίων πόλεως Δήμου Αγρινίου»

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

TOP