Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας αντίθετο με την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με τους τίτλους σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι κάθετα αντίθετο με την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με τους τίτλους σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών και συγκεκριμένα με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας που προβλέπεται στο άρθρο 168 του Ν.4635/2019 και ζητάει την άμεση απόσυρσή της.

Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζουν τη συμφωνία τους με το πρόσφατο Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας στις 5/10/2019 σχετικά με την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών και δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συμβάλουμε στον αναγκαίο Παντεχνικό Συντονισμό για την αποτροπή της ισοπέδωσης πτυχίων και δικαιωμάτων.

Ακολουθεί το ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ:

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία. 

Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των αποφοίτων Κολλεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ΤΕΕ, ως ο υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των κολεγίων και με το παρόν ψήφισμα αποφασίζει:

1. Να προχωρήσει σε παντεχνικό συντονισμό με τους επιστημονικούς συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς των μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους φοιτητικούς συλλόγους.

2. Να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις υπό την αιγίδα του παντεχνικού συντονισμού.

3. Να στηρίξει έμπρακτα όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις.

4. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την κατάπτωση της σχετικής νομοθετικής τροπολογίας.

5. Να ζητήσει από όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν τις θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών φορέων».

TOP