Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο στις υπόλοιπες Περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

Παρατείνεται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο  για το υπόλοιπο της Αιτωλοακαρνανίας. Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/7-6-2019 (ΦΕΚ  2245Β/10-6-2019) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

H υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/7-6-2019 (ΦΕΚ  2245Β/10-6-2019) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

TOP