Προκήρυξη Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ιανουάριος 2019

Προκήρυξη Εξετάσεων

Αίτηση

Αίτηση Εγγραφής στο MyTEE

Συμπληρωματικό Σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση

ΦΕΚ

Υπεύθυνη Δήλωση σε Αντικατάσταση του Ποινικού Μητρώου (θετική)

Υπεύθυνη Δήλωση σε Αντικατάσταση του Ποινικού Μητρώου (αρνητική)

Αίτηση – Δήλωση Διάθεσης – Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 

TOP