Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2017 (Άρθρο 118,παρ. 5 Ν.4412/2016) για τον Δήμο Ναυπακτίας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

TOP